Posted in Felt

Mini felt alpacas – Free felt pattern

*Nederlands zie hieronder

These cuties played an important role on my wedding. Every kid who attended the wedding received one mini alpaca, as a reminder of this special day in the mountains of Italy. Of course they had to be festive, but I still wanted to stick to the natural colours alpacas have. That’s why I picked different shades of creme and brown colours for the fur. The saddles are made with different colourful fabrics. This post is a free pattern to make your own mini alpaca including a pdf pattern with the shapes. Please Tag Get Unraveled or refer to our blog if you make an alpaca that you share on social media. This will support us in keep making free patterns for you!

Materials

 • Deer Brown 100% woolen felt from Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm colour 610
 • Ecru 100% woolen felt from Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm colour 645
 • Dark brown 100% woolen felt from Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm colour 536
 • Light grey 100% woolen felt from Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm colour 640
 • Synthetic filling (you can buy it here)
 • Black/brown/white sewing dread with needle
 • Scrap of colourful cotton fabric
 • Sewing machine

Pattern

Step 1 Print the template of the mini alpaca and cut out the pieces. You can download the template below:

Place the pieces over the felt and pin them properly. Put aside the piece of the saddle.

Step 2 Cut out all the pieces. You need 2x the body of the alpaca and 1x the snout.

Step 3 Align the two body pieces and sew them together by hand stitching. Use the stitch in this video. Leave a gap of about 5cm over at the back of the alpaca. Fill the alpaca with synthetic fiber fill and then close the gap following the same stitch as before.

Step 4 Hand embroider the snout onto the head in this position.

Step 5 Hand embroider the eyes, nose and mouth as indicated in the picture.

Step 6 Cut out two pieces of sadle from a scrap of cotton fabric. Place the right sides onto each other and sew around about 0.5cm from the border (in the pdf indicated with broken lines). Leave a gap of about 2cm. Flip the saddle, so the right side is outside. Press with the iron and close the gap bij handstitching.

Step 7 Sew the saddle with a few small stitches onto the body. Your mini alpaca is ready!

NEDERLANDS

Deze schattige mini alpaca’s hebben een belangrijke rol gespeeld op mijn bruiloft. Elk kind die aanwezig was kreeg een mini alpaca, als herinnering aan deze bijzondere dag in de bergen van Italië. Natuurlijk moesten ze er feestelijk uit zien, maar ik wilde wel kleuren gebruiken die natuurlijk zijn voor alpaca’s. Daarom heb ik verschillende tinten bruin en creme gekozen. De zadels zijn gemaakt van katoen stof. Deze post bevat een gratis patroon voor het maken van je eigen mini alpaca. Wij stellen het zeer op prijs als je ons ‘Get Unraveled’ tagt of doorverwijst naar onze blog wanneer je je eigen alpaca deelt op social media. Dit ondersteunt ons zodat we gratis patronen voor jullie kunnen blijven maken!

Materialen

 • Ree bruin100% wol vilt van Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm, kleur 610
 • Ecru 100% wol vilt van Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm, kleur 645
 • Donkerbruin 100% wol vilt van Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm, kleur 536
 • Lichtgrijs 100% wol vilt van Meaningfulcrafts, Truefelt 1-1.2mm, kleur 640
 • Synthetische vulling (je kunt het hier kopen)
 • Zwart/bruin/wit naaigaren met naald
 • Restje katoen stof
 • Naaimachine

Patroon

Stap 1 Print het patroon van de mini alpaca en knip de delen uit. Je kunt hier het patroon downloaden:

Plaats de delen over het vilt en speld ze vast. Leg het patroon voor het zadel even opzij.

Stap 2 Knip alle viltdelen uit. Je hebt 2x het lichaam van de alpaca nodig en 1x de neus.

Stap 3 Overlap de twee lichaamsdelen en naai ze met de hand vast. Gebruik de steek die in deze video wordt uitgelegd. Laat een gat van ongeveer 5cm aan de rugzijde open. Vul de alpaca licht op met synthetische knuffelvulling en sluit het gat daarna met dezelfde steek als waar je mee begonnen bent.

Stap 4 Naai de neus aan het lichaam vast op de positie die is aangegeven op de foto.

Stap 5 Naai de ogen, neus en mond zoals aangegeven op de foto.

Stap 6 Knip de delen van het zadel uit van het katoen stof. Plaats de goede zijden van het stof tegen elkaar en naai 0.5cm vanaf de rand rondom (aangegeven met stippellijnen op het patroon). Laat een gat van 2cm open. Draai de zadel binnenste buiten en pers met het strijkijzer. Naai het gat met de hand dicht.

Stap 7 Naai het zadel met een paar steekjes aan de alpaca vast. Je mini alpaca is klaar!

Posts that might be of interest to you/ Posts waar je mogelijk ook in geïnteresseerd bent:

One thought on “Mini felt alpacas – Free felt pattern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s