Posted in Crochet

Easter egg warmer – free crochet pattern

*Nederlands zie hieronder

Last week I was talking with a friend about Easter decoration for an Easter breakfast and she sent me a nice picture of crocheted egg warmers. It made me think: ‘I could do that!’ And for that reason I made you guys another small pattern. A real egg warmer, in case you need one.

Materials

  • Yarn in different colors (cream, green, black, red, orange)
  • 2.75 mm crocheting needle
  • Scissors
  • Needle

Abbreviations

ch = chain
slst = slip stitch
sc = single crochet
hdc = half double crochet
dc = double crochet
mr = magic ring

Pattern

*the chicken is made in rounds, the beak and the crest aren’t

The chicken

Row 1: 6 sc in a mr (6) 
Row 2: 2 sc in every sc (12) 
Row 3: *1 sc, 2 sc in next sc*, repeat *-* 6 times (18) 
Row 4: *2 sc, 2 sc in next sc*, repeat *-* 6 times (24) 
Row 5: *3 sc, 2 sc in next sc*, repeat *-* 6 times (30)
Row 6: *4 sc, 2 sc in next sc*, repeat *-* 6 times (36)
Row 7 – 12: 36 sc (36)
*start changing the color every row
Row 13 – 17: 36 sc (36) 
Fasten off and sew the dread invisible into the project.

The beak

Row 1: chain 3
Row 2: continue crocheting from the 2nd chain from the needle, 1 sc, 1 hdc
Row 3: chain 3 and fasten off with a slst in the back loop from the 1st chain from row 1.
Fasten off and sew the beak onto the chicken.

The crest

Row 1: chain 5
Row 2: continue crocheting from the 3rd chain from the needle, 3 dc
Row 3: crochet 2 sc in the back loop of the 1st chain. Next: 2 sc, *1 hdc, 1 dc, 1 slst, in one stitch*, *-* repeat 3 times, 3 slst.
Fasten off and sew the crest onto the chicken onto the 1st row of the chicken.

Sew two eyes on the chicken with black yarn.

*NEDERLANDS

Samen met een vriendin had ik het over decoratie voor de paastafel en stuurde zij mij een leuk plaatje van gehaakte eierwarmers door. ‘Dat kan ik ook!’ dacht ik en zo besloot ik deze week nog een klein patroontje met jullie te delen. Een heuse eierwarmer, voor het geval je er nog eentje nodig hebt.

Materialen

  • Restjes katoen in gewenste kleur (ik gebruikte crème, groen, oranje, rood en zwart)
  • 2.75 mm haaknaald
  • Schaar
  • Naald

Afkortingen

l = losse
v = vaste
hv = halve vaste
hst = half stokje
st = stokje
mr = magische ring

Patroon

*de kip wordt in het rond gehaakt, de snavel en de kuif van de kip niet

De kip

Toer 1: 6 v in een mr (6) 
Toer 2: 
haak 2 v in elke v (12) 
Toer 3: 
*1 v, 2 v in volgende v*, herhaal *-* 6 keer (18)
Toer 4: *2 v, 2 v in volgende v*, herhaal *-* 6 keer (24)
Toer 5: 
*3 v, 2 v in volgende v*, herhaal *-* 6 keer (30)
Toer 6: 
*4 v, 2 v in volgende v*, herhaal *-* 6 keer (36) 
Toer 7 – 12: 36 v (36)
*vanaf hier begin je met de kleurwissel, elke toer een andere kleur
Toer 13 – 17:
36 v (36) 
Hecht af en werk de draadjes netjes weg in je haakwerk.

De snavel

Toer 1: haak 3 l
Toer 2: haak in de 2e l vanaf de haaknaald, 1 v, 1 hst
Toer 3: haak 3 l en sluit de snavel met een hv in de achterste lus van de eerste l uit toer 1.
Hecht af en naai de snavel op de kip.

De kuif

Toer 1: haak 5 l
Toer 2: haak in de 3e l vanaf de haaknaald, 3 st
Toer 3: haak 2 v in de achterste lus van de eerste l. Haak vervolgens: 2 v, *1 hst, 1 st, 1 hv in één steek*, herhaal *-* 3 keer, 3 hv.
Hecht af en naai de kuif bovenop de kip in de eerste toer van de kip.

Vervolgens kan je er nog oogjes op naaien met zwart garen.

Posts that might be of interest to you/ Posts waar je mogelijk ook in geïnteresseerd bent:

One thought on “Easter egg warmer – free crochet pattern

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s